Skip links

Privacy Policy

 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van het domein en alle subdomeinen van  www.althermvloerverwarming.nl (hierna: “onze website”) van Altherm Vloerverwarming B.V. (hierna: “Altherm Vloerverwarming” of: “wij”).

Via www.althermvloerverwarming.nl kunt u kennis maken met de organisatie van Altherm Vloerverwarming en de producten en diensten die wij aanbieden. Altherm Vloerverwarming hecht grote waarde aan uw privacy en draagt er derhalve zorg voor dat de persoonsgegevens die wij verwerken, vertrouwelijk worden behandeld. Vanzelfsprekend houden wij ons dus aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Met deze privacyverklaring informeren wij u dan ook over:

 • Welke persoonsgegevens wij verwerken;
 • Onze doeleinden voor de verwerking van die persoonsgegevens;
 • De wijze waarop wij van die persoonsgegevens gebruik maken;
 • Hoelang wij die persoonsgegevens bewaren;
 • De wijze waarop de persoonsgegevens worden beveiligd; 
 • Wat uw rechten zijn met betrekking tot uw, door ons verwerkte, persoonsgegevens.

Wij raden u aan deze privacyverklaring nauwkeurig te lezen, zodat u goed op de hoogte bent van hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Websitebezoek

Bij het bezoeken van onze website worden geen persoonsgegevens verzameld. Wel verzamelen wij bij een websitebezoek de volgende gebruiksgegevens:

 • IP-adres;
 • Informatie over hoe u onze website gebruikt;
 • Type internetbrowser;
 • Type apparaat;
 • Overige meta data.

De hiervoor genoemde gebruiksgegevens worden door ons verzameld om de faciliteiten en functies van onze website aan te passen aan het apparaat dat u gebruikt bij het websitebezoek. Daarnaast gebruiken wij deze informatie om onze website en dienstverlening te kunnen verbeteren. 

 

Contactformulier

Als u het contactformulier op onze website invult, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Titulatuur;
 • Adresgegevens;
 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Eventueel ingevulde extra opmerking.

De hiervoor genoemde persoonsgegevens worden door ons verzameld zodat wij contact met u kunnen leggen. Wij verwerken de hiervoor genoemde persoonsgegevens alleen voor dit doeleinde. Zonder uw vooraf verkregen toestemming (of als wij op basis van de wet hiertoe een verplichting/bevoegdheid hebben) gebruiken wij deze niet voor andere doeleinden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens niet met derden, tenzij wij daartoe op basis van de wet verplicht zijn of u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 
 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is vereist om de reeds hiervoor genoemde doeleinden te kunnen bereiken. Wij nemen hierbij uiteraard de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent bewaarplichten in acht.
 
 

Social media

Op onze website zijn diverse ‘buttons’ geplaatst die leiden naar onze social media. Via die buttons wordt u verwezen naar Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. De beheerders van deze diensten verzamelen tevens uw persoonsgegevens. Wij hebben daar géén invloed op. Deze privacyverklaring is derhalve uitdrukkelijk niet van toepassing op de websites van de hiervoor genoemde social media diensten. 

Cookies

Altherm Vloerverwarming maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website op uw apparaat wordt opgeslagen. Aan de hand van cookies kunnen wij bijhouden hoe onze website gebruikt wordt. Als u het opslaan van cookies wil voorkomen, kunt u in uw browserinstellingen de cookies uitschakelen. 
 

Beveiliging

Wij beveiligen de hiervoor genoemde door u verstrekte persoonsgegevens conform de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat, onze software is up-to-date en wij maken gebruik van een firewall. Enkel bevoegde werknemers van Altherm Vloerverwarming hebben na het invullen van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot uw persoonsgegevens. 
 

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland belast met het toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Als u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u zich tot deze instantie wenden. Wij willen u vragen alvorens dit te doen, eerst met ons in overleg te treden om te zien of wij er samen met u uit kunnen komen. 
 

Recht op correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft tevens het recht om eventueel door u aan ons verleende toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens naar een andere, door u gekozen, organisatie te verzenden.
 
 

Wijzigingen/bijwerking privacyverklaring

Altherm Vloerverwarming houdt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzingen en/of bij te werken. Wij vragen u dan ook deze privacyverklaring regelmatig te lezen. 

 

Contactgegevens

Altherm Vloerverwarming B.V.
Portugalstraat 3-A
5171 PG, Kaatsheuvel
KvK-nummer: 64478580
 
 
 
 
This website uses cookies to improve your web experience.